ProjektMed över 25 års erfarenhet inom IT som chef, managementkonsult, förändringsledare och projektledare har AnetteWork gedigen bakgrund och kunskap för att hjälpa företag genomdriva förändringar tillsammans med organisationen.

 
Vi bidrar till en effektiv och välmående IT avdelning

Interim chef

 

Genom kunskap och engagemang hjälper vi er  att driva igenom förändringar, förflyttningar och utmaningar.

Vi har tre ledord; information, kommunikation och samarbete.

 

Kontakta oss

Projektledare

 

Med mer än 15 års erfarenhet av projektledning inom framförallt IT relaterade projekt såsom Outsourcing, Office365 migrering, infrastrukur förändringar osv. har vi stor kunskap om hur man leder projekt, skapar förändring och överlämnar till förvaltning efter genomförandet.


Kontakta oss


IT Management konsult

 

Genom kunskap och engagemang genomdriver vi förändringar och projekt tillsammans med er organisation. Vi har tre ledord; information, kommunikation och samarbete.


Kontakta oss

 


Nyligen avslutade uppdrag:


Interim gruppchef, Gemensam IT

Försäkringsbolag i Stockholm, Sverige


Vid en omorganisation behövde man en intermin chef tills två nya chefer var på plats.

Uppdraget har inneburit att coacha, vidareutveckla, och stötta medarbetarna i sitt dagliga arbeta. Vi har även skapat affärsplaner för 2020 och 2021, gjort budget och uppföljning av densamma.  Under våren 2020 arbetade vi mycket med kontinuitesplanering, riskhantering och andra säkerhetsarbeten på grund av "Corona". Vi har också introducerat och assisterat två nya chefer till deras roller på avdelningen. 

Interim gruppchef, Digital Workplace

Försäkringsbolag i Stockholm, Sverige


Vid en föräldraledighet stöttade vi upp med en interim chef. Uppdraget blev att bidra med vår kompetens för en omorganisation och vidmakthålla alla funktioner samt coacha personalen genom förändringen samt i det dagliga arbetet. Vi var också delaktiga i de aktuella projekten såsom Office 365 förflyttning, Windows uppgradering och Enterprise mobile management implementering. 

Interim IT-Chef

Internationellt Fin. Tech bolag

Bolaget finns i Tokyo, Singapore, Stockholm. London och New York.

I vårt uppdrag ansvarade vi för personalhantering, avtalsförhandlingar – konsolideringar av avtal, samarbete med koncernbolaget och hanterade aktivitets- och projektplanering tillsammans med ISM gruppen och andra grupperingar inom bolaget.

 

 

Projektledare, infrastruktur

Världsledande klädföretag i Stockholm.

I vårt uppdrag uppgraderade vi infrastruktur och WiFi globalt på alla lager för företaget. Vi arbetade internationellt med de olika ländernas IT resurser samt leverantörer. Agerade koordinator för att landa projekten i tid och till rätt kost.

 

Interim VD

Butik- och logistikdatasystem i Stockholm.

Strategisk omstrukturering av verksamheten, produktpaketering och avtalsskapande samt avtalsförhandlingar.